Carpri AB uppför kontors- och verkstads-lokaler i form av hyresfastighet.

✓ Verkstadslokaler á 60 – 76 m2

✓ Kontorslokaler á 15 – 100 m2

✓ Inflyttning under 2020