Situationsplan.

Hela tomtområdet blir asfalterat samt inhägnat med ett 2 meter högt staket. Elektriskt styrda grindar till området som hålls låsta efter arbetstid.